Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikerslogin

IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Harmonie als filosofie

Ik word telkens stil wanneer ik het lied ‘De fanfare van honger en dorst’ hoor. Jan De Wilde schreef naast een prachtige tekst, die geweldige weemoedige muziek. Tekst en muziek versmelten tot een warme rustgevende harmonie. Harmonie bereiken blijft een uitdaging in het leven van elke dag, waarin volkskunst een allesomvattende plaats inneemt.

Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen
Dan onze fanfare van honger en dorst
En het duurde nooit lang of we waren weer samen
Met de fanfare van honger en dorst(1)

Heeft harmonie te maken met aanpassingsvermogen? De natuur geeft tal van voorbeelden. Planten die in extreme omstandigheden overleven, doen dat dankzij handige eigenschappen. Wie al eens rondgetoerd heeft in het Zwin, zal wellicht de zeekraal ontmoet hebben. Het gaat over een bescheiden plantje, zonder al te veel opvallende kenmerken. Doorbreken van een stengeltje en het likken aan het sap leveren een uitgesproken zoute smaak op. Het kan ook niet anders: willen groeien in een omgeving waar zeewater kan doordingen vraagt om een harmonisch samengaan met de waterhuishouding van de biotoop.

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding 1. zeekraal of ‘Salicornia europea Wolff & Jefferies’

Ook in de droge duinen kunnen planten groeien. Neem bijvoorbeeld de zeeraket. Mooie paarse bloempjes op stevige stengels. De bladeren zijn enigszins opgezwollen en vleesachtig van natuur. Proeven van het sap geeft opnieuw een zoute smaak. Ingenieus gevonden van deze kleine dappere telg uit de familie van de kruisbloemigen. Veel zout in het plantenlichaam vermindert de verdamping, want zout houdt water vast. De zandige omgeving is karig met het aanleveren van water. Dus water bijhouden is de boodschap.

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding 2. zeeraket of ‘Cakile maritima Scop’

Volkskunst beoefenen gebeurt ook in variabele omstandigheden. De vraag stelt zich, tot hoever een mens moet gaan om harmonie te laten prevaleren. Het gaat zowel over structurele als inhoudelijke uitdagingen. Verdienstelijke mensen zetten (= verleden en heden) zich met al hun krachten in om immaterieel erfgoed te cultiveren en te bewaren. In het beste geval slagen zij erin om in en met hun omgeving een krachtige harmonie te bereiken. Een ganse gemeenschap tot een harmonieuze samenwerking brengen: het is en blijft een uitdaging. Eenvoudige creativiteit van de mens, door de geschiedenis heen in het leven van elke dag, wekt bewondering. Deze creativiteit komt voort uit levenswil, maar ook uit zin tot amusement. Dans vormt hierbij wellicht een hoogtepunt. Dansen met twee of met een groter gezelschap of formatie, vraagt een harmonieuze samenwerking. Muzikanten vervullen een onmisbare rol, eventueel versterkt met zang.
Werkingsmiddelen maken structurele uitbouw mogelijk.

Werkingsmiddelen worden bij voorkeur zonder al te veel omwegen aan initiatieven ‘op het veld’ besteed. Op die manier komt een harmonie tot stand tussen wat de gemeenschap betaalt en wat ze terugkrijgt voor de investering. Dit jaar is bijzonder belangrijk voor de gesubsidieerde partners. De voor te leggen beleidsplannen zullen moeten getuigen van een nieuwe aanpak. In een aantal gevallen worden fusies vooropgesteld. Opnieuw een kwestie van harmonieus samenwerken, maar dit keer onder één dak en als één organisatie(2).

Wie vertrouwd is met de geschiedenis van de volkskunst gedurende de jongste 20 jaar, zal bij het woord fusie en harmonieus samenwerken, op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Enerzijds is naar elkaar toegroeien een noodzakelijke manier om te overleven. Anderzijds mogen de genetische kenmerken van organisaties niet te sterk verschillen om inhoudelijk nog te kunnen communiceren.

Ik heb het al geschreven: geld is niet het ideale middel om mensen bij elkaar te brengen(3). In die zin hebben actieve beoefenaars van volkskunst geluk. Want niemand wordt door de Vlaamse Gemeenschap betoelaagd(4). Onderling strijden om subsidies vormt dus geen beletsel. IVV wil zich ook het komend jaar inzetten. Er is een actieve cursuswerking door het Vlaams Vendelarchief. Weldra komt de derde reeks uit Vendel Nu 8 (elektronisch) ter beschikking. Wat streekdrachten betreft, staat een uitgave op stapel over de invloed van Wereldoorlog I op - onder andere - kledij. Het Vlaams Dansarchief werkt verder aan verspreiding van dansbeschrijvingen via de IVV webstek. Binnenkort staat een breed overleg met dansleiders en volkskunstgroepen op het programma. Activiteiten van groepen worden meegedeeld via de IVV-website. Dit jaar werkt IVV tevens aan het ontsluiten van archieven die beschikbaar zijn via KADOC. Ereleden krijgen een bijzondere huldiging en worden opgenomen in de ODIS databank. Het tijdschrift Volkskunst zal ook in 2017 op papier verschijnen.

IVV voelt zich - samen met zovelen - erfgenaam van een gouden immateriële traditie(5). IVV staat open voor een breed partnerschap met harmonie als filosofie. Dank voor alle sympathie en steun!

Gert Laekeman
Voorzitter IVV


(1) Jan De Wilde: De fanfare van honger en dorst via https://muzikum.eu/nl (geraadpleegd op 6 maart 2017).

(2) Minister van Cultuur Sven Gatz: … De constante groei van structurele subsidies tijdens de voorbije legislaturen maakt dat de grens van het huidig subsidiemodel bereikt werd. De toen beschikbare middelen werden verdeeld over een groter aantal organisaties. Dit leidde tot versnippering en de facto een reëel verminderde slagkracht van elke individuele actor … Beleidsnota Cultuur 2014-2019 p.21.

(3) Laekeman G. Verscheidenheid en vrede. Editoriaal Volkskunst 2016 nr. 3.

(4) Ook IVV werkt als expertisecentrum zonder subsidie en nagenoeg zonder inkomsten van leden. Dankzij eigen middelen, projectsubsidiëring door de Erfgoedcel Waasland en giften van Die Wouwe, De Mandoerse en Interfolklore, kan IVV een eigen werking ontplooien. Voor de archiefwerking is KADOC een belangrijke partner.

(5) Minister van cultuur Sven Gatz noemt Vlaanderen een ‘culturele topregio’: Beleidsnota Cultuur 2014-2019 p.11.