Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vendeliersverbroedering - 2011

‘t Zijn drukke tijden voor vendeliers want op zondag 27 november 2011 is er de jaarlijkse Verbroedering der Vlaamse Vendeliers in Hoogstraten.

Op het programma staan 3 sessies, die ieder een halve dag beslaan. Gedurende een ganse dag kan
iedere deelnemer dus 2 sessies naar keuze volgen:
- Sessie 1: Aanleren van de reeks ‘I can’t explain’, op muziek van K-otic. Een zestal jaar
geleden was dit de opgelegde reeks voor basisgroepen, in de vendelwedstrijden van de KLJzomerwerking.
Een reeks met enkele onverwachte combinaties.
- Sessie 2: Aanleren van de reeks ‘Il Silencio’ van de vendelgroep Alferitax Krawabelli uit
Lille. Het is een muziekreeks met nogal wat groepsvendeltechnieken
- Sessie 3: Herhaling van
o de vorig jaar aangeleerde reeks De Ring, uit Vendel Nu 7, een muziekreeks van
vendelgroep Alferi uit Kaulille, op volksmuziek
o en de reeks ‘De Slagmolen’ van Die Landouwe uit Genk, uit Vendel Nu 4.

Voor nieuwe vendeliers (minimum 12 jaar):
- de eerste vendelbewegingen
- aanleren van De groet ven Leefdaal en van De Noordkempische reeks
(op aanvraag kan worden gezorgd voor vendelmateriaal om die dag te gebruiken)

Verder nog op het programma:
- rondetafelgesprek
- gelegenheid tot demonstratie van nieuwe vendelreeksen (graag vooraf een seintje)

Op deze dag te koop: alle publicaties van het Vlaams Vendelarchief met 10% korting

Wetenswaardigheden:
- Inschrijven om 9.10 uur, aanvang 9.30 uur, einde omstreeks 16 uur
- Knapzak meebrengen, drank ter plaatse verkrijgbaar
- Deelname in de kosten: 8 euro per persoon

Inlichtingen/aanmeldingen demonstratie:
- Frans De Schutter, Amelbergastraat 90, 2240 Zandhoven, tel. 03/484.57.41
e-mail: deschutterverryckt@skynet.be
- Stefaan Haesen, Lakenmakersstraat 321 bus 401, 2800 Mechelen, tel. 015/633 499
e-mail: stefaan.haesen@telenet.be
Met deze wordt U hartelijk uitgenodigd voor deze verbroederingsbijeenkomst

Meer details: zie aankondiging in bijlage