Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikerslogin

IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richt tijdens het weekend van 25 en 26 juni 2022 het 19de Landjuweel van de Kempische Schuttersgilden in onder de auspiciën van de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK).

 

ssbg embleem

De HGK, opgericht op 3 februari 1952, is een koepelorganisatie van een 70-tal Schuttersgilden uit de Kempen. Alle aangesloten gilden beoefenen het schieten en zijn gegroepeerd naar het gebruik van hun wapen: handboog, kleine kruisboog, sint-jansboog, voetboog en buks. De gilden organiseren onder elkaar schietwedstrijden, maar zijn verplicht deel te nemen aan de schietspelen, gildefeesten en landjuwelen ingericht onder de auspiciën van de HGK.

Het landjuweel wordt om de vijf jaar ingericht. In de voorafgaande vier jaar vergaren de gilden hun punten tijdens de jaarlijkse schietspelen, gildefeesten, keur- en studiedagen, … Als winnaar van het Landjuweel 2015 is de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen verantwoordelijk voor de inrichting van het landjuweel in 2020. Echter, het inmiddels alom gekende coronavirus (COVID-19) heeft hier anders over beslist! De inrichting werd afgelast en uitgesteld naar 2022.

Op zaterdag zijn er de schietwedstrijden per wapen. Op zondag is er in de voormiddag een gildemis in de parochiekerk Sint-Antoniuskerk in Essen, een academische zitting en een gildemaaltijd. De namiddag start met het 'Schoon Inkomen', een optocht van de deelnemende schuttersgilden doorheen een aantal straten van Essen. Aansluitend betwisten de gilden elkaar met het gildedansen, het vendelen en het roffelen. Het competitieve gedeelte wordt afgesloten met het schieten door de gildekoningen per wapen naar de titel van 'Opperkoning'. In de vooravond volgt de proclamatie van de behaalde resultaten in de diverse disciplines en het toewijzen van het 20ste Landjuweel in 2025.

Alle activiteiten vinden plaats in de wijk Schildershof aan de Kerkhofweg in Essen
Graag verwijzen we u naar de website  www.sintsebastiaansgilde-essen.eu/het-gilde-viert/landjuweel-2022 voor een uitgebreide toelichting en verduidelijking van het landjuweel.

U bent van harte welkom! Geniet en proef van dit belangrijk, feestelijk, gezellig en competitief gebeuren bij de Kempische Schuttersgilden.

SSBG patroonheilige SSBG groepsfoto
Patroonheilige 'Sepke' Groepsfoto nav hun 500-jarig bestaan in 2018

 


Persbericht en afbeeldingen doorgestuurd door IVV-lid Johnny Ooye.

Zetelt in de jury 'Vendelen': Stefaan Haesen - Secretaris IVV vzw en lid van het Vlaams Vendelarchief

Zetelt in de jury 'Dansen': Johnny Ooye - Lid van het IVV - Vlaams Dansarchief