Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikerslogin

IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister Gatz lanceert een nieuw reglement waarmee hij beurzen wil toekennen voor het doorgeven van vakmanschap. Vakmanschap zit in de hoofden en handen van mensen: het gaat om kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Daarom wordt het gezien als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed. Het kan gaan om ambachten, maar ook om bepaalde podiumkunstendisciplines en/of ambachten binnen de podiumkunsten. Het doorgeven van dit soort vakmanschap, vaak een intensief en tijdrovend proces, is een voorwaarde om het levend te houden. Deze kennis en vaardigheden staan in onze haastige samenleving echter onder druk of worden steeds meer in vraag gesteld. 

Vroeger deden mensen daar een heel leven over om hetgeen ze zelf hadden geleerd door te geven aan aan de volgende generatie. Dat leerproces ging altijd door. Ik heb mijn vader nooit horen zeggen 'Ik ben een expert in dans of ik kan niets meer bijleren'.
Katrien Van Craenenbroeck, volksdanseres (getuigenis uit het boek "Virtuoos! Portretten van passie en vakmanschap in Vlaanderen", een initiatief van tapis plein, Het Firmament en partners)

Om baanbrekende vakmensen de nodige tijd en ruimte te geven om intensief samen te werken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan om de stiel te leren, zet minister van Cultuur Sven Gatz in op meester-leerling trajecten, een nieuw beurzensysteem in de immaterieel-erfgoedsector. Door deze intense samenwerking kan vakmanschap worden doorgegeven en gaat het niet verloren. Met dit nieuwe reglement voor het doorgeven van vakmanschap wil Vlaanderen een impuls geven aan het beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Met de ondersteuning van vakmanschap kan Vlaanderen zich bovendien internationaal profileren. Ook de UNESCO roept immers op om dit soort erfgoed door te geven, onder de vlag van Living Human Treasures, ‘levende menselijke schatten’.

Met het traject rond vakmanschap willen we ambachten of technische stielen die tot ons immaterieel erfgoed behoren, de aandacht geven die ze verdienen. Hiermee slaan we ook een brug naar onderwijs. En we profileren ons internationaal, want ook Unesco roept op om dit waardevol maar kwetsbaar erfgoed door te geven aan nieuwe generaties.
Sven Gatz, 

Lees meer over Living Human Treasures in Vlaanderen in het voortraject Virtuoos Vlaanderen! naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen en op immaterieelerfgoed.be.

Hoe werkt het?

Ter ondersteuning van een leertraject vakmanschap kunnen een meester en leerling(en) vanuit een partnerschap een beurs aanvragen. Een beurs kan worden toegekend aan een meester en één of meerdere leerlingen.De beurs bedraagt maximum 2.000 euro per maand en een traject heeft een looptijd van maximaal twee jaar. De indiendatum voor meester-leerling trajecten is uiterlijk 15 september 2018. Het leertraject start ten vroegste op 1 januari en uiterlijk op 1 juli 2019.

Interesse?

Als professionele erfgoedorganisatie kan Het Firmament helpen om uw aanvraag uit te werken, en meer bepaald het aspect immaterieel cultureel erfgoed uit te diepen. Ons advies kan uw aanvraag zeker sterker maken.

Ben jij een gepassioneerde expert in een podiumkunstendiscipline, -techniek of -ambacht en op zoek naar een leerling? Of ben je leergierig en op zoek naar iemand die je de kneepjes van het vak kan leren? Het Firmament kan je helpen bij het vinden van de ideale match. Contacteer ons voor meer info!

Meer

Reglement, handleiding en aanvraagformulier: website van Kunsten en Erfgoed
Persbericht Sven Gatz, 16/05/2018

www.hetfirmament.be