Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Volkskunst 202306 - Editoriaal

Mangomoment

Afbeelding
vk202306-editoriaal-01-mangomoment

Het begrip mangomoment gaat terug op het verhaal van Viviane, een patiënte gehospitaliseerd in UZ Leuven. Annemie Struyf maakte een reportage over het leven op intensieve zorgen. Viviane vertelde haar in welke omstandigheden ze de moeilijke periode op intensieve zorgen doorworstelde: alarmgeluid van apparatuur, stemmen van overleden familieleden, hallucinaties en de ganse dag staren naar een grijs plafond. Ze lag twee maanden in coma en de recuperatie verliep moeizaam. Annemie vroeg aan Viviane waarmee ze haar een plezier kon doen, waarop Viviane antwoordde dat ze graag een mango wilde proeven. Vooraleer Viviane enige weken later de afdeling intensieve zorgen mocht verlaten kwam Annemie terug op bezoek … met een mango. Het filmpje toont ons hoe Annemie de fijngemalen mango lepel per lepel aan Viviane gaf. Het werd een ontroerend moment. Het gaf aanleiding tot wetenschappelijk onderzoek over het concept ‘Mangomoment’ als trademark van de KULeuven(1)>.

Dr. Kris Vanhaecht en zijn medewerkers deden wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven over het thema Mango moment.

De met liefde aangeboden mango gaf aanleiding tot een moment van diepe verbondenheid. Samen beoefenen van Vlaamse volkskunsttradities kan eveneens leiden tot krachtige mango momenten. Wanneer individualisme plaats maakt voor samen hetzelfde willen. We doen een greep uit het nabije verleden.

Wie al vroeg in het jaar wou genieten van een gezellig volksdansfestival kon het hartje ophalen tijdens de Paasfeesten in Leuven. Groepen uit Albanië, Mexico, Polen, Slowakije en de Vlaamse groepen Reuzegom, Havermeuleke en Rozemarijntje gaven de Paasfeesten weer hun kleurrijk karakter waarvan een dankbaar publiek genoot. Het organiseren van een dergelijk festival is slechts mogelijk dankzij de verbondenheid van een ruime schare vrijwilligers.

Afbeelding
vk202306-editoriaal-02-paasfeesten2023
Vier meisjes strijden om de liefde van één jongen in de Speldans
(Volkskunstgroep Reuzegom tijdens de Paasfeesten in Leuven).

Op zondag 23 april mochten we in Kortrijk zo’n 40 deelnemers verwelkomen voor de instapdag van de opleiding tot dansleider. Het programma was intens, de samenhorigheid des te meer. Het werd nog maar eens duidelijk dat niemand te oud is om te leren. Danspassen werden grondig geanalyseerd aan de hand van Vlaamse gemeenschapsdansen met wisselfiguren zodat iedereen de gelegenheid kreeg om met iedereen te dansen. Wat eenvoudig leek, werd plots een heel stuk complexer wanneer jongens de plaats van de meisjes moesten innemen. De speldans oogstte bijval, mede door de sterke interactie eigen aan het spelend dansen. De kandidaat-cursisten gaven een sterke indruk en de dansers konden het best met elkaar vinden. Dat belooft voor de komende cursusdagen in het najaar!

Afbeelding
vk202306-editoriaal-03-startdag-cursus-dansleiding
Iedereen is een en al oor voor IVV-lid Geert Pauwels tijdens de
instapdag van de opleiding voor dansleiders in Kortrijk.

En dan kwam de maand mei met traditionele meiboomplantingen. De 70ste meiboomplanting van VVKB ging op zaterdag 13 mei door in Wambrechies, net over de Franse grens. De plaatselijke volkskunstgroep ‘De Klompjes’ had een gevarieerd programma samengesteld voor de gasten uit Vlaanderen. Stoet, meispelen en planten van de meiboom behoren tot de klassiekers. De festiviteiten duurden tot laat in de avond met het ‘Bal Folk’. Vlaanderen en Frans-Vlaanderen: één dansende gemeenschap. Volkskunstgroep Reintje Vos gaf een week eerder aan zijn meiboomplanting ook een internationaal karakter met de volksdansgroep Chludowianie uit Polen. Beide groepen hebben een historische band. Het namiddagprogramma met meispelen en het planten van de meiboom voor de kerk van Kemzeke werd gevolgd door het klassieke meibal, waar tot middernacht werd gedanst. De Poolse groep bracht liederen tijdens de zondagmis in Sint-Gillis-Waas en danste daarna in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef in het nabije Sint-Pauwels. Telkens hartverwarmende momenten.

Afbeelding
vk202306-editoriaal-04-herdenkingsplaatje-meiboomplanting-vvkb
De 70ste meiboomplanting van VVKB in
Wambrechies (Frans-Vlaanderen) werd
vereeuwigd op een gedenkplaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding
vk202306-editoriaal-05-meiboomplantingRV-Chludowanie-Mis
Volkskunstgroep Chludowianie uit Polen luistert
de zondagse eucharistieviering op tijdens de
meiboomplanting van Reintje Vos op 7 mei jongstleden.

Op tweede Pinksterdag waren de Gelmelzwaaiers andermaal paraat voor de zegening van de zee in Wenduine. De strakke noorderwind op het strand vormde een heuse uitdaging tijdens de vendelnummers. Het vendelen was een stuk comfortabeler toen de processie door de straten van Wenduine trok. Vissers die hun leven gaven op zee werden gehuldigd met een bloemenkruis dat een eind in zee werd gebracht over de schuimende branding. Het kruis werd de volgende dag terug aangetroffen op het strand. Enige gelijkenis met het mysterieuze kruis dat volgens de legende in de 16de eeuw door vissers aan land werd gebracht in Wenduine? Ieder jaar vormen meer dan 1000 toeschouwers gemeenschap rond deze sterke traditie.

Afbeelding
vk202306-editoriaal-06-gelmelzwaaiers_zeezegening
De Gelmelzwaaiers trotseren de felle noorderwind tijdens de zeezegening
in Wenduine op tweede Pinksterdag.
Afbeelding
vk202306-editoriaal-07-bloemenkruis-verdronken-zeelieden
Het bloemenkruis voor
verdronken zeelieden spoelde
de dag na de zee-zegening
terug aan op het strand.

De Dansbank is een gemeenschappelijk project van Danspunt, IVV en VVKB(2). Ze bevat ondertussen meer dan 100 dansen, overwegend dansen uit Vlaanderen. Behalve de naam van de dans kunnen ook herkomst, bezetting, leeftijdsgroep van de dansers en beginopstelling ingegeven worden als zoektermen. De gebruiker wordt verwezen naar de desbetreffende uitgave of heeft rechtstreeks toegang tot de bestanden, wanneer deze mogen vrijgegeven worden. Hopelijk groeit de Dansbank uit tot een platform als referentie voor dansend Vlaanderen.

Mango’s (Mangifera indica) smaken als de beste perziken, maar dan met een lichte ‘terpentijn’ toets. Verse mango’s bevatten ongeveer 80% water, verder ongeveer 15% suikers. Mango’s zijn een goede bron van vitamine C, vitamine A en vitamines van het B-complex. Ruwe vezels (waarvan 60% water onoplosbare) vervolledigen het palet. Aan mango’s wordt een beschermende werking toegeschreven tegen te hoge cholesterol, ontstekingen en kanker. Looistoffen beschermen tegen diarree(3). Mango’s appelleren aan een exotische omgeving. Ze moeten een hele weg afleggen voor ze op ons bord verschijnen. Met een heerlijke goudreinet of conférencepeer van Vlaamse bodem, liefdevol aangeboden kunnen we misschien ook de vreugde en verbondenheid van een mangomoment benaderen. Daarmee blijven we in het vruchtbare Vlaanderen, rijk aan volkse tradities. We wensen langs deze weg al onze lezers tal van zomerse mango-, goudreinet of conférence momenten in onderlinge deugddoende verbondenheid!

Gert Laekeman


1. https://mangomoment.org/elementor-592/ 

2. https://dansbank.be/dansbeschrijvingen 

3. Nijs Paul Dr. Sc. Pharm. Laat voeding uw medicijn zijn. Deel III: Voorkomen, samenstelling en geneeskracht van nutri-ceutica in groenten en fruit 2023 pp.1136-1138.