Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikerslogin

IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Pracht en Pijn

We schreven het al in het editoriaal van het septembernummer 2015. Het leven is een aaneenschakeling van impressies, het verhaal van pijn en pracht.

Ik mocht eind februari de plechtige promotie van een nieuwe lichting apothekers meemaken aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het was een gemoedelijke, bijna familiale bedoening. Geen overbodige tralala, wel vreugde omwille van de jarenlang betrachte bevestiging van kennen en kunnen. Een verdienstelijke collega uit Nice trad op als gastspreker. Doctor apotheker Yves Verheyden is alumnus van de VUB. Hij bekleedt momenteel een leidende positie in een groot chemisch-farmaceutisch bedrijf. Hem werd gevraagd om enkele woorden te richten aan de jong afgestudeerden. Hij slaagde erin om met weinig woorden veel te zeggen. Dat op zichzelf getuigt van een bijzonder intellect en inzicht.

Op zichtzelf is het gebeuren niet direct iets wat verband houdt met volkskunst. Maar toch houd ik eraan om enkele raadgevingen aan te halen die de jonge apothekers meekregen. Eén: laat belangrijke keuzes in je leven niet afhangen van geld alleen. Twee: blijf hogere waarden koesteren. Drie: maak tijd voor ontspanning. Vier: zorg voor een sterk sociaal netwerk van vrienden voor het leven.

Stuk voor stuk zijn deze raadgevingen van toepassing op ons, volkskunst minnende mensen. Elders in deze Volkskunst publiceren we bijdragen over gebeurtenissen van de voorbije twee maanden. Eén: wie volkskunst nauw aan het hart draagt, moet op geen financieel gewin rekenen. Twee: volkskunst is een hogere waarde die alles te maken heeft met de rijkdom van een volk. Drie: volkskunst is tevens een werkwoord: dansen, musiceren, vendelspel en huisvlijt, zoveel activiteiten die ontspannend werken. Vier: volkskunst brengt een hele gemeenschap op de been, een gemeenschap waar de mensen genieten van elkaar en een hechte band smeden.

Ondertussen gaat de natuur haar gang. De eerste voorzichtige witte bloesems van de sleedoorn (Prunus spinosa L.) staken hun kopjes op eind februari (figuur 1). Maar opgelet: ‘spinosa’ betekent ‘gedoornd’. Doornen zijn takken met een venijnig scherp uiteinde. Wie de bloesems wil plukken moet ze uiterst voorzichtig benaderen, want zo’n dorens kunnen de pret bederven: pracht en pijn.

Afbeelding verwijderd.

Ook in de volkskunst gaan pracht en pijn samen. Schoonheid vraagt inspanningen, soms pijnlijke inspanningen. Maar het resultaat mag gezien worden. Elders in dit nummer staat een kort verslag van het ‘klein onderhoud’. Uitdagingen genoeg, alleen: er zijn  inspanningen nodig om zoveel mogelijk materiaal klaar te maken voor publicatie en kenbaar te maken voor beoefenaars. De IVV-webstek zal hier als forum functioneren. IVV wil stappen zetten naar de groepen om het proces te intensifiëren. Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie inspiratie en hulp.

Gert Laekeman
Voorzitter

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar