Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikerslogin

IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw is toe aan het vijftigste werkjaar.

Op 17 oktober 1964 werd in het kasteel van Schoten een eerste vergadering gehouden rond het thema 'inventarisatie en archiveren van Vlaamse volksdansen'. Tot de vergadering was opgeroepen door de 'Kempense Volksculturele dagen', de toenmalige inrichters van het 'Volksdansfestival van Schoten'. Samen met de twee afgevaardigden van deze organisatie: Frans 'Sus' Geens en Sieg Verbeelen, waren volgende personen aanwezig: Omer François, Rene Lepeer, Nest Van Eynde, Etienne Vankeirsbilck en Fik Van Velthoven, Dré Pauwels was verontschuldigd.

Zij hebben de werking van deze organisatie, die later de naam 'Vlaams Dansarchief' kreeg, gestalte gegeven. In de eerste jaren werd begonnen met het optekenen van dansen die tot dan vooral door overlevering werden doorgegeven. Een eerste aandachtspunt was de streek van Achtel. Maar in de loop der jaren werd heel Vlaanderen bezocht en werden heel veel Vlaamse dansen genoteerd.

Na een tiental jaar kwam ook het vendelzwaaien in beeld. Maar het duurde nog eens tien jaar vooraleer de werkgroep Vlaams Vendelarchief daadwerkelijk aan de slag ging.

Ook de kledij werd niet vergeten en met de oprichting van een derde peiler: de Streekdrachtencommissie was de tijd rijp voor een naamsverandering. De vereniging die inmiddels al vzw was geworden, ging vanaf dan door het leven als 'Instituut voor Vlaamse Volkskunst'. En dat doet ze nog. Om de werking van de andere werkgroepen te ondersteunen werden een aantal jaar geleden twee nieuwe werkgroepen opgericht. De eerste - Communicatie - kan als opvolger van de redactieraad van het tijdschrift Volkskunst gezien worden, maar het werkterrein gaat veel ruimer: ze gaat over alle interne en externe communicatie zoals tijdschrift, folder, publicaties, website en ander promotiemateriaal.

De werkgroep archiveren houdt zich bezig met het beheer van het eigen IVV-archief en van alle archieven die IVV de voorbije jaren in bewaring kreeg. Hiervoor wordt samengewerkt met KADOC, het archief- en documentatiecentrum van de Leuvense universiteit. De teller van het aantal 'Archieven in Bewaring' staat momenteel op elf, maar wordt regelmatig verhoogd door nieuwe aanwinsten. De schenkers of bewaargevers verzekeren zich zo van een professionele bewaring en ontsluiting van hun zorgvuldig samengesteld archief.

Om de vijftigste verjaardag te vieren, trekt IVV dit jaar door het Vlaamse land met een kleine tentoonstelling. De talrijke publicaties die in de loop van deze 50 jaar werden uitgegeven staan er chronologisch en per thema op vermeld en geven een duidelijk beeld van wat onze vrijwilligers in de voorbije vijftig jaar hebben verwezenlijkt. 'Om niets', maar altijd met het doel om ons immaterieel cultureel erfgoed een plaats te geven in de toekomst werken wij verder aan deze safeguarding (om het met een actueel modewoord te zeggen).

Stefaan Haesen

Secretaris IVV vzw

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar