Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

IVV diende een erkenningsaanvraag in op het Cultureel-erfgoeddecreet voor de beleidsperiode 2012-2016. Onze Minister van Cultuur heeft deze aanvraag niet gehonoreerd en IVV ging daartegen in beroep via de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep afgewezen omdat in het oorspronkelijke verzoekschrift niet aangegeven was welke wetsbepaling geschonden werd. IVV heeft in de loop van de procedure duidelijk geargumenteerd dat het redelijkheidsbeginsel niet werd gerespecteerd, nl. dat IVV wel degelijk werkt voor een belangrijke niche in de erfgoedsector die nu niet aan bod komt in het gesubsidieerde Vlaamse landschap van immaterieel cultureel erfgoed. Onze bijna 50-jarige werking wordt op die manier genegeerd. IVV blijft evenwel niet bij de pakken zitten en geeft zijn missie verder gestalte op vrijwilligersbasis. IVV werkt daarvoor samen met alle mogelijke partners die de doelstellingen mede kunnen helpen realiseren.

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar