Leden Vlaams Vendelarchief

Voorzitter

Secretaris
Stefaan Haesen

Leden van de werkgroep
Philip Bogman.

Oud-Leden
Herman Oyen, Rudi Vercauteren, Stefaan Princen, Sven Princen, Jos Van Eyken, Piet Vandeschans, 

Leden Vlaams Vendelarchief Stefaan Haesen