Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Archiefcollectie 'Lepeer-Maerivoet-VKG De Garve'

In het tijdschrift ‘Volkskunst’ 2023 jaargang 47 nummer 2 wijdden we een korte bijdrage aan de archiefcollectie van René Lepeer en Tilly Marievoet. Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst mocht deze archiefcollectie in beheer ontvangen van zoon Lieven Lepeer. Ondertussen zijn alle onderdelen van de archiefcollectie geregistreerd in KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven). Dat brengt het aantal archiefstukken in de collecties die het IVV mag beheren op 2640.

Volkskunst 202303 - Editoriaal

Monumenten en Momenten

Monumenten vragen zorg. Ze verdienen het nodige respect. Ze staan op belangrijke plaatsen. Ze kunnen op een ruime publieke belangstelling rekenen. Ook mensen mogen als monumenten aanzien worden wanneer ze bijzondere verdiensten hebben. Er bestaat verder zoiets als monumentale momenten. We maken een wandeling doorheen een monumentaal landschap met volkskunst als inspiratiebron.

Abonneer op
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar